ရရွိႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားDry Tea Leaf6

ABC Trading

Stock : In Stock

Pissaya Images

Mango10

ABC Trading

Stock : In Stock

Pissaya Images

chilli5

ABC Trading

Stock : In Stock

Pissaya Images


Currency Converter
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း 29-10-2020
Currency Value Reference Rate for Account Transactions
United State Dollar USD 1/- = K 1429
Australian Dollar AUD 1/- = K 1059.9
Euro EUR 1/- = K 1670.1
Chinese Yuan CNY 1/- = K 209.76
Japanese Yen JPY 1/- = K 12.78
Korean Won KRW 1/- = K 1.2783
Indian Rupee INR 1/- = K 20.874
Thailand Baht THB 1/- = K 43.016
Lao Kip LAK 1/- = K 0.16953
Cambodian Riel KHR 1/- = K 0.35253
Brunei Dollar BND 1/- = K 1055.1
Vietnamese Dong VND 1/- = K 0.061429
Malaysian Ringgit MYR 1/- = K 351.71
Indonesian Rupiah IDR 1/- = K 0.099098
Singapore Dollar SGD 1/- = K 1049.2
Myanmar Kyat MMK 1/- = K 1