⁠ဆက္သြယ္ရန္


  • မဂၤလာပါ၊ Pissaya မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္။
  • ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ရရွိေစဖို႔ ပထမဦးစြာ ေလာ့ဂ္အင္ ၀င္ပါ။
  • ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ လူၾကီးမင္းတို႔ သိလိုသမ်ွေမးျမန္းမႈမ်ားကို ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးရန္နွင့္ ကူညီေပးရန္ အသင့္ပါ။
  • လူၾကီးမင္းတို႔ သိလိုသမၽွကို ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးျဖင့္ျဖစ္ေစ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။


  • လိပ္စာ

အမွတ္ ၁၀၀ ၊ ၀ါးတန္းလမ္းနွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္ ၊၀ါးတန္းဆိပ္ကမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာ။  • ဖုန္း

၀၉ ၄၄၄ ၉၃ ၆၂၆၂  • အီးေမးလ္

marketing@pissaya.com , care@pissaya.com